Acts

Download Documents

File Description File size Downloads
pdf Xeerka maareynta maaliyada maamulka 17 MB 27
pdf Ministry Of Finance Taxation Act 2017- enlish translation 9 MB 1015
pdf xeerka canshuuraha s 13 MB 1593
Translate »