Acts

Download Documents

File Description File size Downloads
pdf Xeerka maareynta maaliyada maamulka 17 MB 107
pdf Ministry Of Finance Taxation Act 2017- enlish translation 9 MB 2141
pdf xeerka canshuuraha s 13 MB 1760
Translate »